| четврток, 6 декември 2018 |

Интервјуа

Македонија Интервјуа

Здравко Савески, „Левица“: Принципот „Еден работник на едно работно место“ ќе отвори нови вработувања во приватниот сектор

Младите, невработените и животниот стандард- платите, се нагласени во понудите во оваа изборна кампања. Се ветуваат...

Top